Team Cyprus Traditional Taekwon-do Federation

Team Cyprus Traditional Taekwon-do 2020

Women

 • Stalo Michael
 • Antonia Economidou
 • Anna Demetriou
 • Chara Christodoulou
 • Corina Michael
 • Andrea Socratous

Men

 • Anastasis Panagi (Team Leader)
 • Vasos Panagi
 • Karolos Demetriades
 • Giorgos Savva
 • Stefanos Georgiou
 • Feidias Erodotou
 • Marinos Chrysostomou 
 • Constantinos Xynombitis
 • Victor Stylianou Stromstad
 • Giannis Tsakalidis 
 • Feidias Irodotou

Team Cyprus Traditional Taekwon-do 2019

Men

 • Anastasis Panagi
 • Vasos Panagi
 • Karolos Demetriades
 • Stefanos Georgiou
 • Giorgos Savva
 • Giannis Tsakalidis
 • Stefanos Georgiou
 • Constantinos Xynombitis
 • Victor Stylianou

Women

 • Stalo Michael
 • Antonia Economidou
 • Corina Michael
 • Anna Demetriou
 • Chara Christodoulou

Team Cyprus Traditional Taekwon-do 2018

Men

 • Anastasis Panagi
 • Vasos Panagi
 • Karolos Demetriades
 • Stefanos Georgiou
 • Giorgos Savva
 • Giannis Tsakalidis
 • Stefanos Georgiou
 • Constantinos Xynombitis
 • Victor Stylianou
 • Panagiotis Georgiou
 • Panagiotis Kamilaris
 • Nicolas Michael
 • Vasilis Economides
 • Simos Mouzouris
 • Michael Angelos Demou

Women

 • Stalo Michael
 • Antonia
 • Economidou
 • Anna Demetriou
 • Chara Christodoulou
 • Corina Michael
 • Andrea Socratous
 • Xenia Anastasiou

Team Cyprus Traditional Taekwon-do 2017

Men

 • Anastasis Panagi
 • Vasos Panagi
 • Karolos Demetriades
 • Stefanos Georgiou
 • Giorgos Savva
 • Giannis Tsakalidis
 • Stefanos Georgiou
 • Constantinos Xynombitis
 • Victor Stylianou
 • Panagiotis Georgiou
 • Panagiotis Kamilaris
 • Nicolas Michael
 • Vasilis Economides

Women

 • Stalo Michael
 • Antonia Economidou
 • Anna Demetriou
 • Chara Christodoulou
 • Corina Michael
 • Katia Symeou