FEDERATION RANKING

Point System
Team Cyprus 
Win: 3 points
Draw: 2 points
Participation: 1 point
 
European Championship
1st Place: 3 Points
2nd Place: 2 Points
3rd Place: 1 Point
 
National Championship

1st Place: 3 Points

2nd Place: 2 Points

1st Place: 1 Point

TEAM CYPRUS MEMBERS RANKING

TEAM CYPRUS MEN

TEAM CYPRUS WOMEN

 1. ANASTASIS PANAGI 
 2. GIORGOS SAVVA  
 3. STEFANOS GEORGIOU  
 4. KAROLOS DEMETRIADES  
 5. VICTOR STYLIANOU  
 6. CON/NOS XYNOMPITIS 
 7. GIANNIS TSAKALIDIS  
 8. VASOS PANAGI 
 9. NICOLAS MICHAEL 
 10. PANAGIOTIS GEORGIOU  
 11. PANAGIOTIS KAMILARIS 
 12. VASILIS ECONOMIDES 
 13. SIMOS MOUZOURIS 
 14. MICHAEL AGGELOS 
 15. MARINOS CHRYSOSTOMOU  
 16. FEIDIAS IRODOTOU  
16 points
12 points
10 points
8 points
7 points
7 points
5 points
5 points
3 points
3 points
3 points 
2 points
1 point
1 point
1 point
1 point

1. STALO MICHAEL

2. ANNA DEMETRIOU

3. ANTONIA ECONOMIDOU

4. KATIA SYMEOU

5. XENIA ANASTASIOU

6.CORINA MICHAEL

7. CHARA CHRISTODOULOU

8.ANDREA SOCRATOUS

6 points

6 points

6 points

5 points

4 points

3 points

3 points

1 point

STUDENTS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS

MALE

FEMALE

 1. ANASTASIS PANAGI
 2. NICOLAS MICHAEL
 3. GIORGOS SAVVA
 4. STEFANOS GEORGIOU
7 points
5 points
4 points
2 points

STUDENTS NATIONAL CHAMPIONCHIP

MALE

FEMALE